Jak se stát plátcem DPH?

V případě, kdy se rozhodnete rozjet vlastní byznys či se již jedná o funkční podnikání, začnete se zajímat o to, jaké okolnosti vedou k registraci k DPH. Asi nejznámějším důvodem, na základě kterého vám zákon doslova přikáže registrovat se k DPH je překročení vašeho obratu, který musí za předcházejících 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců činit 1.000.000 Kč. Nejedná se ovšem o jediný důvod, který vám ze zákonného hlediska tuto povinnost uvalí. Můžete se jím stát i v případě, pokračujete-li v podnikání po zemřelém majiteli, který plátcem byl či v případě, kdy se stanete společníkem společnosti, ve které se nacházejí plátci. Existuje ovšem i varianta takzvané dobrovolné registrace k dani, která je sice trochu komplikovaná, ale v našich zákonech přípustná. Jak se tedy stane podnikatel plátcem?

Zákonná povinnost

Dosažení obratu 1.000.000 Kč

Pokud dosáhnete zmíněného obratu, nastává vám automatická povinnost podat registraci k dani příslušnému správci daně. Tento důvod, je jedním z klíčových a rovněž i nejčastějších, kdy se stanete mnohdy i „nedobrovolnými“ plátci DPH. Dávejte si ovšem velký pozor v případě, kdy obratu nedosáhnete, jelikož a protože o tom budete muset i přesto finanční úřad informovat.

Dobrovolná povinnost

Mými odběrateli jsou převážně plátci DPH

Tento důvod je jedním z prioritních v situaci, kdy podnikatel polemizuje nad tím, že se stane dobrovolným plátcem daně. Zvýší sice ceny svého zboží a služeb, ale odběratelům plátcům, to v žádném případě z ekonomického hlediska vadit nebude.

Firma chce expandovat do zahraničí

Nakupuje vaše firma převážně zboží mimo země EU? V tomto případě se jedná o takzvaný nákup bez daně, kdy se v přiznání objeví pouze nakoupení zboží. Daň se tudíž neplatí a teoreticky se na jednom řádku přiznání přizná a na druhém zase odečte. To pro vás znamená nižší vstupní náklady v případě, kdy budete plátci DPH. Výhodu budete mít i v případě, budete-li nakupovat zboží od plátců DPH z EU.

Společnost si chce zvýšit prestiž a získat motivaci

Tyto důvody jsou spíše psychického rázu a uchylují se k nim převážně podnikatelé, kteří nad svým podnikáním již lomí nějakou dobu ruce. Prvním důvodem je fakt, že spousta podnikatelů spatřuje úspěch zejména u plátců DPH a dalším důvodem je také motivace, která daného podnikatele často vede k tomu, aby podnikání laicky řečeno nezabalil.

Zdroj: www.pixabay.com

Posted in Finance.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *